Gastro Serving – Metalac Posuđe

Emajlirano posuđe se godinama održalo ne samo zbog svoje estetike, kvaliteta i funkcionalnosti, već i zbog osobina koje ga izdvajaju u odnosu na drugo posuđe za pripremanje hrane. Može se koristiti ne samo za pripremanje, već i za čuvanje i serviranje hrane.

Emajli su neorganske staklaste materije, oksidnog sastava koje se u jednom ili više slojeva nanose na metalnu površinu i na visokim temperaturama stapaju sa njom. Odlikuju se visokom tvrdoćom, otporni su na temperaturne promene i hemijski su postojani. Navedene osobine emajla omogućavaju lako čišćenje i održavanje emajliranog posuđa.

Ukoliko se pažljivo rukuje i pravilno održava, postojanost i sjaj emajliranog posuđa su praktično svevremeni.

Pročitajte o karakteristikama emajliranog posuđa ovde, a kompletan katalog pogledajte ovde.