Svojstva porcelana za profesionalnu upotrebu

Zašto je važno da se u ugostiteljskim objektima koristi porcelan za profesionalnu upotrebu ?

Posebne procedure pri odabiru sirovina za sastav profesionalnog porcelanskog posudja kao i termički procesi pečenja na vrlo vosikom temperaturama omogućavaju i garantuju dugotrajnu upotrebu ovakvog porcelana u frekventnoj upotrebi u ugostiteljstvu.

Pored toga, profesionalni porcelan treba da ispuni i sledeće:

  • Omogući vašim kuvarima efektnu prezentaciju specijaliteta
  • Uklopi sa enetrijerom i atmosferom vašeg restorana, te kreira prepoznatljiv ambijent
  • Da bude zdravstveno ispravan za profesionalnu upotrebu
  • Da se jednostavno održava i skladišti
  • Da postoji mogućnost dopune u budućnosti